Odluka o izboru kanditata-medicinska sestra određeno vreme