BANJA KANJIŽA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

O nama

Reči direktora

Specijalna bolnica se bavi medicinskom rehabilitacijom stacionarnog i ambulantnog tipa koje obavljaju vrhunski stručnjaci iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije, uz savremenu opremu i uz primenu etičkog medicinskog kodeksa.

Vrhunski stručnjaci 
U Specijalnoj bolnici je okupljen pravi tim vrhunskih stručnjaka lekara specijalista, viših fizioterapeuta, medicinskog osoblja, a koji su angažovani da svojim timskim radom ostvare cilj da život pacijenata učine boljim i kvalitetnijim.

Najsavremenija oprema 
Specijalna bolnica je opremljena savremenom medicinskom opremom, kao i opremom najnovije tehnološke generacije, da bi time ubrzali i olakšali Vaš zdravstveni oporavak. 

Etički kodeks 
Kodeksom medicinske etike definisana su načela u profesionalnom obavljanju medicinske rehabilitacije, odnosa prema pacijentima, kolegama i društvu u celini.Ustanovljeno je pravilo maksimalnog poštovanja prema pacijentu, kroz fer i korektan odnos u toku lečenja, poštujući etičke kodekse. Naši pacijenti su naši prijatelji! 

Odlučite se za nas! 

Snežana Adžić, msc. ecc. v.d.Direktor 

Istorijat

Na pašnjaku, 6 km od Kanjiže, 1907. godine bila su dva arteška bunara, radi napajanja stoke. S obzirom na povećane potrebe, pastiri su se obratili gradskim vlastima sa molbom da se izbuše još dva bunara.

Već u maju 1908. godine bio je izbušen novi bunar. Voda iz tog bunara je imala žućkastu boju, a iz cevi je izlazio zapaljiv gas. Takve karakteristike vode su bile dovoljne da nastanu razne legende o lekovitom svojstvu bunara. Vrlo brzo narod je nazvao bunar "Čudotvornim bunarom".

U vezi sa čudotvornim bunarom nastala je priča o Ciganki, koja je svoje bolesne zglobove izlečila kupajući se u ovoj vodi.Gradski oci su brzo i logički reagovali i već te 1908. godine su otvorili "Prvu sezonu" kupanja u vodi čudotvornog bunara. Kupanje se već tada naplaćivalo.Odličnu poslovnost tih ljudi dokazuje i činjenica da su već 1909. godine na osnovu odluke Gradske skupštine poslati uzorci vode na ispitivanje u Kraljevski Institut za hemiju u Budimpešti. 

Analize su bile završene 1910. godine.Već 1909. godine kanjiški biznismen Grünfeld Herman (direktor tadašnje ciglane i crepane), insistira na formiranju akcionarskog društva za otvaranje banjskog lečilišta. Gradske vlasti su dale saglasnost i Akcionarsko društvo je formirano, na čelu sa gospodinom Hermanom Grünfeldom. Na osnovu ugovora između opštinske vlasti i akcionarskog društva, voda čudotvornog bunara se ustupa na korišćenje Akcionarskom društvu na 30 godina (koncesija), s tim da se voda dovede cevima sa pašnjaka u Narodni park, gde ima da se izgradi jedno novo savremeno kupalište-lečilište. Na osnovu istog ugovora, takođe na 30 godina, daje se u zakup ugostiteljski objekat ''Vigadó". Akcionarsko društvo deluje brzo i efikasno. 

Jula 1912. godine su završeni projekti za novu banju, a 10. avgusta 1913. godine je svečano otvoreno novo arteško kupatilo čudotvornog bunara u Staroj Kanjiži. Novo zdanje je imalo 12 soba i 20 kada. U zgradi je postojalo parno grejanje i električno osvetljenje. Pored kupatila, u lepom Narodnom parku je bio i otvoreni bazen sa termalnom vodom sa 28 kabina za goste-kupače. Pošto su se stekli svi uslovi, moglo se započeti sa lečenjem pacijenata. Lečenje se sprovodilo kupanjem i pijenjem, i to pod nadzorom lekara. Voda je korišćena za lečenje reumatskih oboljenja, oboljenja mišića, zglobova, nerava. U terapijske indikacije su se ubrajala i neka ginekološka oboljenja i malokrvnost. Voda se koristila i pijenjem i to kod tegoba sa želucem i crevnim traktom. 

Godinama se voda flaširala u tamno zelenim flašama od 1 l i 0,5 l, sa porcelanskim patent-zatvaračem. Na flašama je stajao natpis "Voda čudotvornog bunara-Stara Kanjiža". Prvi svetski rat pogađa i ovaj kraj, pa se tokom 1914. i 1915. godine u Banji leče ranjenici. Akcionari su uspešno prebrodili ratne godine i nastavili sa radom i razvojem banjskog lečenja. Koncesija je istekla 1943. godine, kada akcionari vraćaju Banju gradskim vlastima. Od 1945. do 1953. godine Banja je radila kao državna ustanova pod nazivom "Arteško kupatilo". U Beogradu je izvršena analiza vode 1954. godine. Nakon izvršenih analiza predloženo je da Banja radi kao banjsko prirodno lečilište. Od 1960. do 1976. godine, Banja radi u sklopu Doma zdravlja Kanjiža. Od 24.juna 1976. godine Banja se referendumom izdvaja iz Doma zdravlja Kanjiža, i funkcioniše kao OOUR pod nazivom Centar za rehabilitaciju i rekreaciju "Banja" u Kanjiži.

Banja danas

Novo zdanje Banje "Aquamarin" završeno je 1979. godine, a počelo je sa radom 1. januara 1980. godine, sa kapacitetom od novih 150 postelja. 

Novi objekat ima kompletan terapijski blok, sportsku halu, dva zatvorena bazena, restoran za 300 gostiju i sve druge sadržaje za hotel sa tri zvezdice. Dogradnjom depadansa na objektu "Abella" 1985.godine, Banja zaokružuje ukupni posteljni fond na 300 kreveta.

Politika kvaliteta

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Kanjiža” u procesu razvoja sistema kvaliteta ima za cilj:

  • Konstantno unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga praćenjem novih tehnoloških dostignuća, kreiranih prema novim zahtevima korisnika;
  • Ostvarenje novih profitnih aktivnosti koje će doprineti ostvarenju većeg obima sopstvenih sredstava;
  • Stvaranje konkurentske prednosti privlačenjem ino – gostiju;
  • Osavremenjivanje medicinske opreme;
  • Konstantna edukacija medicinskog i nemedicinskog kadra;        
  • Poboljšanje ukupnog kvaliteta življenja korisnika kao i svih zaposlenih.