BANJA KANJIŽA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

 Adresa
Narodni park bb 
24420 Kanjiža
Recepcija: +381 24 875-163 
Fax: +381 24 874-810 
direktor@banja-kanjiza.com