BANJA KANJIŽA

Specijalna bolnica za rehabilitaciju

Bazen

 „Banja Kanjiža“ raspolaže sa dva zatvorena bazena sa termalnom vodom. 
Veliki bazen je 25m x 12,5m.

Dubina velikog bazena je od 1,25m do 2,3m. 
Temperatura velikog bazena: 
29-31 °C. 

Mali bazen je 10m x 8m.
Temperatura malog bazena : 
31-34 °C.

Sportska hala

Dimenzije sportske hale su
 40 x 20 metara. 

Hala je snabdevena kompletnom 
opremom, ima 600 sedišta i 
pogodna je za održavenje 
prvenstvenih utakmica, 
raznih manifestacija, 
koncerata i 
rekreativnih aktivnosti.

Tenis i stoni tenis

Tenis
Dva otvorena tenis terena sa kompletnom opremom i rekvizitima.

Stoni tenis
U holu ispred sportske hale gostima su na raspolaganju dva stola za stoni tenis.

Teretana

Teretana je opremljena 
sa 12 trenažera, 
2 bicikloergometra i 
strunjačama za vežbanje, 
kao i raznim rekvizitima 
(ripstol, klupe, bučice, tegovi) 
za dizanje tegova,
za fitness 
i rekreativne vežbe.